Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη του προσβάσιμου χαρακτήρα του τουρισμού στην Ελλάδα

Το έργο επιδιώκει την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στην Ελλάδα. Ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον επισκέπτη με μειωμένη κινητικότητα, υποστηρίζει την ανεξάρτητη μετακίνηση και ενδυναμώνει τον ρόλο των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, με την παράλληλη ανάπτυξη ενός αμοιβαίου δικτύου επικοινωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση

Δες περισσότερα

Τάσεις στον τουρισμό ΑμεΑ

Παρουσιάζονται οι κυρίαρχες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγουν τα άτομα με αναπηρία.

Ιατρικός τουρισμός

«Ήρθε η ώρα ο Τουρισμός Υγείας της χώρας μας να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»
Χάρης Θεοχάρης - Υπουργός Τουρισμού

Κοινωνικός τουρισμός

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που υλοποιείται στη χώρα μας.

Θρησκευτικός τουρισμός

Ως Θρησκευτικός Τουρισμός ορίζεται το σύνολο εκείνο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού σε τόπους, χώρους και μνημεία θρησκευτικής σημασίας.

Ο προσβάσιμος τουρισμός με αριθμούς

Καταγράφουμε συνεχώς χρήσιμες πληροφορίες για τον προσβάσιμο τουρισμό.

Προσβάσιμα καταλύματα

0

Προσβάσιμες ακτές

0

Χώροι πολιτισμού

0

Επισκέπτες με αναπηρία

0

Μάθε περισσότερα

Ενημερώσου για την πρωτοβουλία μας σχετικά με την καταγραφή όλων των προσβάσιμων προορισμών και υποδομών στην Ελλάδα!

Πάτησε εδώ